Remineraliseer je Bodem zoals die van Hunzaland

door Solomon, Steve, met Erica Reinheimer.
Copyright Nederlandse vertaling: Rob Hundscheidt

Original publication date: 2013
Original publisher: New Society Publishing, Gabriola Is., BC
Publication status: Sample of copyright registered work

De Intelligente Tuinier 

Hoe Men Voedingsstoffenrijk Voedsel Laat Groeien

De smaak van voedsel is direct proportioneel aan de voedingsstoffendichtheid er van. Als de tuingrond in het juiste evenwicht wordt gebracht, dan smaakt het voedsel er van veel beter, complexer, interessanter; dit voedsel is dan tevredenstellender. In dit boek wordt uitgelegd hoe men een laboratoriumrapport moet interpreteren, om daarvan een remineralisering uit te werken waardoor er voedsel in die bodem kan groeien dat een hoge voedingsstoffendichtheid heeft. Iedereen die wat rekenen kan, die kan de juiste hoeveelheden uitrekenen om dat zo te doen om zo uit te rekenen wat er aan de tuin of bedrijfstuinderij in die individuele omstandigheden kan worden toegevoegd.

Alle bodemtoevoegingen die in dit boek beschreven staan, zijn biologisch goedgekeurd in Australië en de VS. Het boek is ook in zijn originele Engelse taal verkrijgbaar via de online boekhandel The Intelligent Gardener: Growing Nutrient Dense Food. Het is niet duur.

Deze gratis vertaling wordt goedgeefs aangeboden door Rob Hundscheidt. Rob is ook een voedseltuinier die diep geïnteresseerd is in gezondheidsverbetering en langlevendheid door beter voedsel.


This book has been downloaded 13 times.


Other titles by this author
No items found

Other titles with similar subject matter
No items found


Search by content

Book title or keyword:

Search by author